No 1 (2016)

Radioelectronic and computer systems

Table of Contents

Specialised computer systems and image processing

Н. И. Федоренко, И. М. Антонян, Р. В. Стецишин, В. С. Харченко
4-9
И. К. Васильева, А. С. Нечаусов
10-18
V. A. Krasnobayev, A. S. Yanko, V. N. Kurchanov, S. A. Koshman
PDF
19-28
В. М. Гусятин, М. В. Гусятин
29-34
А. В. Науменко, С. С. Кривенко, М. С. Зряхов, В. В. Лукин
35-44

On-board control systems

В. И. Кортунов, А. В. Мазуренко, Мухаммед Али Хусейн Ватик
45-55
С. Н. Фирсов, А. А. Бояркин, Уиссам Будиба, И. В. Жежера
56-60

Training systems

И. В. Буняева
61-65
Т. В. Лабуткина, В. А. Ларин, В. В. Беликов, А. В. Борщёва, А. А. Тихонова, Д. И. Деревяшкин
66-83
Н. В. Кожемякина, Н. Н. Пономаренко
84-88
А. Г. Чухрай, М. О. Шаталова
99-104

Information technologies for business, program and project management

И. В. Шишко, А. В. Прохоров, В. П. Прохоров, М. П. Бурьянова, А. О. Матюшко, Е. О. Алилуенко
105-113
О. Е. Федорович, К. О. Западня, М. В. Иванов
114-118
О. Є. Федорович, О. В. Бабич
119-124