No 4 (2016)

Radioelectronic and computer systems

Table of Contents

Specialised computer systems and image processing

I. Djurovic, V. Lukin, A. Roenko
PDF
4-21
Н. В. Кожемякина, Н. Н. Пономаренко
22-26
А. И. Мирошниченко
27-32

Dependability and resilience of critical infrastructures

Е. В. Брежнев
33-41

Specialised systems, networks and information technologies

О. І. Ковтун, В. Л. Плескач, О. П. Ткаліч
42-47
Н. Ф. Логвиненко, В. В. Торяник, А. О. Конвисарова
48-52
А. Ю. Михайлюк, О. С. Михайлюк, Л. М. Огнівчук, В. П. Тарасенко
53-68
О. В. Висоцька, І. Ю. Панфьорова, А. С. Козюк, Г. С. Доброродня
69-76
А. В. Васильєв, А. С. Довбиш, В. О. Любчак, А. С. Осадчий
77-83
Д. Е. Лисенко
84-91

Radioelectronic systems

А. П. Кислицын, А. А. Таран, Д. А. Оранская, В. А. Лесной
92-96
Н. О. Тулякова, А. Н. Трофимчук, А. Е. Стрижак
97-107
О. Г. Вьюницкий, А. А. Бородавко, А. В. Тоцкий
108-112
Л. А. Краснов, C. Э. Лямцев
113-117