No 3 (2016)

Radioelectronic and computer systems

Table of Contents

Specialised computer systems and image processing

С. В. Баловсяк, Я. Д. Гарабажив, И. М. Фодчук
4-13
Е. Н. Тимощук
14-19

Dependability and resilience of critical infrastructures

Е. В. Брежнев, В. С. Манулик, В. С. Харченко, А. А. Орехов
20-29

Cyber physical systems and Internet of things

Qahtan Abdulmunem Al-Sudani Mustafa, Al-Khafaji Ahmed Waleed, V. S. Kharchenko
PDF
30-40

Specialised systems, networks and information technologies

К. А. Метешкин, О. И. Морозова, Л. А. Кочура
41-48
А. С. Москаленко
49-55
Д. І. Загородня
56-61
Т. В. Нескородева
62-70

Cyber security and safety of I&C systems

А. С. Довбиш, Є. С. Кулік, З. В. Козлов, А. С. Осадчий
71-77
Д. В. Федасюк, С. Б. Волочій
78-92
В. С. Яковина, В. А. Мацелюх, О. О. Нитребич
93-99
В. М. Левыкин, И. А. Юрьев
100-106