Література

 

1.   Черныш, В.И. Методы оценивания информационных рисков компании [Текст] / В.И.Черныш // Материалы XV Международного юбилейного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке»: сб. тез., 18–20 апреля 2011 р., т. 5. Х.: ХНУРЭ. 2011. – С. 195.

2.   Замула, О.А. Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки [Текст] / О.А. Замула, В.І. Черниш // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2011. – Вип. 2 (92). – С. 53-56.

3.   Замула, А.А. Оценивание рисков информационной безопасности в современных информационных системах [Текст] / А.А. Замула, В.И. Черныш, К.И. Иванов // ХІV Международная научно-практи­ческая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах»: тез. докл. – К.: ЧП «ЕКМО», НИЦ «ТЕЗИС» НТУУ «КПИ», 2011. С. 31.

4.   Ильенкова Н.Д. Методология исследования риска хозяйственной деятельности [Текст]: Дис. докт. эком. наук: 08.00.01; защищена 2.05.99; утв. 15.09.99 / Ильенков Николай Дмитриевич. – М., 1999. – 208 с.

5.   НД ТЗІ 1.1_003_99 «Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу» [Текст]. – К., 1999. – 24 с.

6.   Скрипкин, М.С. Финансовая информатика: учеб. для вузов [Текст] / М.С. Скрипкин. – М.: ТЕИС, 1997. – 296 c.

7.   Конев И.Р. Информационная безопасность предприятия [Текст] / И.Р. Конев, А.В. Беляев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 220 с.