ПРИСКОРЕННЯ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З НЕОБХІДНОЮ ВІЗУАЛЬНОЮ ЯКІСТЮ

О.М. Земляченко, О.О. Колганова, В.В. Лукін

Розглянуті методи стиснення зображень з втратами, які автоматично забезпечують необхідну візуальну якість. Для контролю якості використані метрики PSNR–HVS–M та MSSIM, які враховують особливості зору людини. Для великої кількості різноманітних зображень проаналізовані ітеративні процедури стиснення і показано, що число ітерацій може бути істотно зменшено завдяки вибору меж можливої зміни параметрів, що керують коефіцієнтом стиснення. Результати застосування запропонованих рішень наведені для різних кодерів. Проведено їх порівняльний аналіз і показано, що коефіцієнт стиснення істотно залежить від характеристик зображень, що стискаються, причому він може бути помітно збільшений при використанні сучасних методів стиснення, які розроблені з урахуванням візуального сприйняття.

 

Ключові слова: прискорення стиснення з втратами, метрики візуальної якості зображень.