системА управління ІНФОРМАЦІЙНИми ризиками компаній

О.А. Замула, В.І. Черниш, К.І. Іванов, Б.В. Волобуєв

Розроблена модель системи управління інформаційними ризиками. В статті розглянуто приклад рішення задачі управління інформаційними ризиками без застосування страхування ризиків. Запропонована методика дозволяє знайти оптимальну множину механізмів захисту від інформаційних ризиків. Ця методика може бути покладена в основу методики оптимізації системи управління інформаційними ризиками та впроваджена в інформаційні системи компаній. Розвитком методики може служити створення ітеративного алгоритму оптимізації за участю особи, яка приймає рішення на етапах реалізації методики.

 

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційний ризик, механізми захисту.