ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ЛОКАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

А.В. Воробйов

Проаналізовано задачу балансування навантаження. Показано необхідність переходу від статичних методів балансування навантаження до динамічних. Розглянуто метод локальних динамічних моделей для розв’язання задач балансування навантаження. Проведено дослідження ефективності розглянутого методу на однопродуктовій мережі. Запропоновано рекомендації щодо вибору режимів роботи методу. Запропоновано рекомендації щодо особливостей застосування методу локальних динамічних моделей у випадках не стаціонарності інтенсивності вхідного навантаження в мережу.

 

Ключові слова: маршрутизація, оптимізація, динамічне управління, балансування навантаження, роз-поділ ресурсів, моделювання.