Прийняття рішень в мультиагентному середовищи В умовах невизначеності

О.Ю. Соколов, О.С. Радивоненко, А.В. Товстiк

В роботі розглядається проблема прийняття рішень в мультиагентному середовищі. На прикладі рішення класичної задачі «Hats Puzzle» розглянуті основні етапи прийняття рішень в мультиагентному середовищі із використанням бази знань на базі логіки предикатів І-го порядку. Запропонований модифікований метод рішення задачі «Hats Puzzle», що характеризується більш високою продуктивністю в порівнянні з класичним. Пропонується інформаційна технологія інтеграції декларативних мов на прикладі Prolog із середовищем мультиагентного моделювання NetLogo, яка характеризується використанням можливостей механізму логічного висновку мови Prolog.

 

Ключові слова: логічне програмування, мультиагентне програмування, прийняття рішень, бази знань