Author Details

Rvachov, Volodimir Olexijovych, National Aerospace University "Kharkov Aviation Institute", Kharkov, Ukraine