Author Details

Fesenko, Herman Viktorovych, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv