STRUCTURAL-AUTOMATON MODEL OF FAULT-TOLERANT SYSTEMS FOR AUTOMATED USAGE OF ERLANG DISTRIBUTION

Д. В. Федасюк, С. Б. Волочій

Abstract


There is a known approach of developing models of reliability of fault-tolerant radioelectronic systems as dyscrete-continuous stochastic markov systems. For that approach, there is an important problem of improving models by considering realistic distribution of durations of procedures and time intervals between events in the process. For developing state-transition models with hundreds or thousands of states, this problem becomes significant. Moreover, this problem becomes critical for reliability synthesis when it’s necessary to develop tens of state-transition models. This problem can be solved by using the approach, based on so-called “structural-automaton model”. This approach improves the analytical modeling techniques by automating the process of state-transition models development. This article describes an improvement of the process of structural-automaton model development. Presented improvement allows to automate the usage of Erlang distribution for developing the state-transition model of the statistical representation of the process of fault-tolerant systems exploitation.

Keywords


Erlang distribution, structural-automaton model, automated development of state-transition mode, fault-tolerant system

References


Haitao, Guo, Xianhui, Yang. Automatic creation of Markov models for reliability assessment of safety instrumented systemю Reliability Engineering & System Safety, 2008, vol. 93, no. 6, pp. 807–815.

Hao, Yang, Xianhui, Yang. Automatic generation of Markov models in safety instrumented systems with non-identical channels. Information science and management engineering: Proc. Int. Conf. 7-8 Aug. 2010. Xi’an, China, 2010, pp. 287–290.

Fiondella, Lance, Puliafito, Antonio. Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation. Essays in Honor of Kishor Trivedi on his 70th Birthday. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 655 p.

Volochiy, B.Yu. Tekhnolohiya modelyuvannya alhorytmiv povedinky informatsiynykh system [Technology of modeling of algorithms of behavior of information systems]. Lviv, Lvivska politekhnika Publ., 2004. 220 p.

Fedasyuk, D. V., Volochiy, S. B. Metodyka rozroblennya strukturno-avtomatnykh modeley dyskretno-neperervnykh stokhastychnykh system [Method of the development of structural-automaton models of discrete-continuous stochastic systems] Radioelektronni i komp"yuterni systemy, no. 6 (80), 2016, pp. 24 - 34.

Ventcel', E.S. Teorija verojatnostej [Probability Theory]. Moskwa, Nauka Publ., 1964. 576 p.

Kjonig, D., Shtojan, D. Metody teorii massovogo obsluzhivanija [Methods of Queueing Theory]. Per. s nem. Pod red. G.P. Klimova. Moscow, Radio i svjaz' Publ., 1981. 128 p.

Rajnshke, K., Ushakov, I. A. Ocenka nadezhnosti sistem s is-pol'zovaniem grafov [Assessment of The Reliability of The Systems Via Graphs]. Per. s nem. Pod red. prof. I. A. Ushakova. Moskwa, Radio i svjaz' Publ., 1988. 208 p.

Klejnrok, L. Teorija massovogo obsluzhivanija [Queueing systems. Volume I: Theory]. Per. s angl. Per. I. I. Grushko; red. V. I. Nejman. Moscow, Mashinostroenie Publ, 1979. 432 p.

Koks, D. R., Smit, U. L. Teorija ocheredej [Queueing Theory]. Per. s angl. V. V. Rybakova, Ju. B. Rozhdestvenskogo, Pod red. A. D. Solov'eva. Moskwa, Mir Publ., 1966. 218 p.

Majer, Aleksandr. Razrabotka metodov povyshenija nadezhnosti processa jekspluatacii vychislitel'nyh sistem Dis. na soiskanie akademicheskoj stepeni doktora [The Development of Approaches of Improving the Reliability of The Process of Exploitation of Computation Systems. Doct. Diss.] Gruzija, Tbilisi, Gruzinskij tehnicheskij universitet, 2008. 144 p. Available at: http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/ 0002/000342/Georgian%20Technical%20University%2 0-%20Alexander%20Mayer%20-%20Dissertation.pdf (Accessed 9.06.2016)

Martin, Dzh. Sistemnyj analiz peredachi dannyh. Tom 2. Proektirovanie sistem peredachi dannyh [Systems Analysis for Data Transmition. Vol. 2. Data Transmition Systems Design]. Per. s angl. Pod red. V. S. Lapina. Moscow, Mir Publ., 1975. 431 p.

Koks, D.R., Smit, V.L. Teorija vosstanovlenija [Renewal Theory]. Per. s ang. V.V. Rykova i Ju.K.Beljaeva; Pod red. Ju.K. Beljaeva. Moscow, Sov. radio Publ., 1967. 299 p.

Popov, V. A., Mironenko, O. Ju. Analiz sistem obsluzhivanija s giperjeksponencial'nymi i jerlangovskimi potokami [Analysis of Queueing System with Hyper-Exponential and Erlang processes] Radioelektronni i komp"yuterni systemy, no. 3, 2004, pp. 80 - 88.

Volochiy, B. Yu., Ozirkovs'kyy, L. D., Kulyk, I. V. Metod pobudovy modeley povedinky skladnykh system nemarkovs'koho typu u vyhlyadi hrafa staniv i perekhodiv [Approach of the Development of Behavior Models of ComplexNon-Markov System in Form of State-Transition Diagram] Komp"yutynh, 2012, t. 10, vol. 3, pp. 262 - 271.

Volochiy, B. Yu., Ozirkovs'kyy, L. D., Kulyk, I. V. Udoskonalennya tekhnolohiyi modelyuvannya dyskretno-neperervnykh stokhastychnykh system z vykorystannyam metodu faz Erlanha [Improvement of the Approach of Modeling the Dyscrete-Continuous Stochastic Systems Via Erlang Distributions] Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut" Seriya - Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya, Kyyiv, 2012, vol. 48, pp. 159 - 167.

Kozlov, B. A., Ushakov, I. A. Spravochnik po raschetu nadezhnosti apparatury radiojelektroniki i avtomatiki [Handbook for Calculating the Reliability of Radioelectronic and Automatic Hardware]. Moscow, Sov. radio Publ., 1975. 472 p.

Beljaev, Ju. K., Bogatyrev, V. A., Bolotin, V. V. i dr. Nadezhnost' tehnicheskih sistem: Spravochnik [Reliability of Technical Systems: Handbook]. Moscow, Radio i svjaz' Publ., 1985. 608 p.

Kochs, HansDieter. Zuverlässigkeit Elektrotechnischer Anlagen: Einführung in die Methodik, die Verfaren und ihre Anwendung. Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, Springer-Verlag, 1984. 394 p.

Volochiy, B. Yu., Ozirkovs'kyy, L. D., Kulyk, I. V. Formalizatsiya pobudovy modeley dyskretnoneperervnykh stokhastychnykh system z vykorystannyam metodu faz Erlanha [Формалізація побудови моделей дискретно-неперервних стохастичних систем з використанням методу фаз Ерланга] Vidbir i obrobka informatsiyi (mizhvidomchyy zbirnyk naukovykh prats'), L'viv, Natsional'na akademiya nauk Ukrayiny, Fizyko-mekhanichnyy instytut im. H.V. Karpenka, no. 36(112), 2012, pp. 39 - 47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.