Наукові видання ХАІ


Авіаційно-космічна техніка та технологія

Авіаційно-космічна техніка і технологія

Рік заснування: 1993.

Галузь та проблематика: проблеми розвитку теорії, практики конструювання і технології авіаційно-космічної техніки; систем управління; радіоелектронних систем; комп'ютерних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) (наказ МОН України №975 від 11.07.2019 р.).

Спеціальності:

113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи і технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавств
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
173 Авіоніка
272 Авіаційний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

 ISSN: 1727-7337 (Print), 2663-2217 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24442-14382P від 14.05.2020 р.

Електронну версію журналу включено до: Національної бібліотеки України імені В.І. ВернадськогоРеєстру наукових фахових видань України,  загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та до відповідних тематичних серій українського реферативного журналу «Джерело».

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; DOAJIndex Copernicus; CiteFactor; AcademicKeys; Infobase Index; WorldCat; Google Scholar.

Номери та статті з 2018 р. мають DOI від CrossRef

ЗасновникНаціональний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Періодичність:  6 разів на рік (+ спецвипуски).

Мова публікацій: українська, англійська.

Головний редактор: Єпіфанов Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Відповідальний секретар: Лещенко Олександр Борисович, кандидат технічних наук, професор, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Адреса редакції: Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, каф. 302, Редакція журналу АКТТ, кімн. 510 радіокорпуса.

Телефон: +38(057)7884381, +38(067)1205222.

E-mail: ntrio@khai.edu   lesch@xai.edu.ua   aleksandr.leshchenko@gmail.com.

Архів номерів з 2003 р. можна переглянути ТУТ або ТУТ.

Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

Радіоелектронні і комп'ютерні системи

Рік заснування: 2003

Галузь та проблематика. Журнал відображає наукові досягнення діяльності науковців ВНЗ, НДІ, виробничих підприємств України, потенційних здобувачів наукових ступенів та звань у галузі радіоелектронних та комп'ютерних систем за такими напрямами: конструювання, технологія та організація виробництва радіотехнічних систем та комплексів; розробка комп'ютерних систем; використання інформаційних технологій та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «A»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) (наказ МОН України №1017 від 27.09.2021 р.).

Спеціальності:

104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи і технології

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка

ЖУРНАЛ ІНДЕКСУЄТЬСЯ У Scopus (з 2020 р.)

SCImago Journal & Country Rank         

ISSN: 1814-4225 (Print), 2663-2012 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25070-15010 ПР від 07.10.2021 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. ВернадськогоРеєстру наукових фахових видань України, загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та до відповідних тематичних серій українського реферативного журналу «Джерело».

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: DOAJUlrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; Index Copernicus; INSPEC (Institution of Engineering and Technology); CiteFactor; AcademicKeys; Infobase Index; Google Scholar.

Номери та статті з 2018 р. мають DOI від CrossRef

ЗасновникНаціональний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова публікацій: українська, англійська.

Головний редакторХарченко Вячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України, завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Відповідальний секретар: Лещенко Олександр Борисович, кандидат технічних наук, професор, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Адреса редакції: Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, каф. 302, Редакція журналу РЕКС, кімн. 510 радіокорпуса.

Телефон: +38(057)7884381, +38(067)1205222.

E-mail: ntrio@khai.edu  lesch@xai.edu.ua  aleksandr.leshchenko@gmail.com.

Архів номерів з 2003 р. можна переглянути ТУТ або ТУТ.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: методи інтегрованого проектування, конструювання, тривимірного параметричного моделювання, підготовки виробництва, інженерного аналізу за допомогою систем САD/САМ/САЕ/PLM, питання аеродинаміки, міцності, конструкції і технології виробництва авіаційної техніки. Розглядаються методи забезпечення безпеки конструкцій при тривалій експлуатації, системи інформаційного забезпечення життєвого циклу літаків, системи забезпечення безпеки життєдіяльності для літальних апаратів, питання економічного аналізу ризиків, методи підтримки, ухвалення управлінських рішень. 

Збірка включена до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) (наказ МОН України №1301 від 15.10.2019 р.).

Спеціальності:

113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи і технології
131 Прикладна механіка
132
Матеріалознавство
134
Авіаційна та ракетно-космічна техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142
Енергетичне машинобудування
151 
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
272 Авіаційний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

ISSN: 2071-1077 (Print), 2663-2411 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7975 від 09.10.2003 р.

Електронну версію збірки включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Реєстру наукових фахових видань України, загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та до відповідних тематичних серій українського реферативного журналу «Джерело».

Номери та статті з 2018 р. мають DOI від CrossRef

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; Index Copernicus  

ЗасновникНаціональний аерокосмічний університет ім.М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Періодичність:  4 рази на рік

Мова публікацій: українська, англійська

Головний редакторГребеніков Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри проектування літаків і вертольотів Національного аерокосмічного університету  ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відповідальний секретар: Чмовж Олена Миколаївна, пров. інженер

Адреса редакції: Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, 120 ауд., літакобудівний корпус.

Телефон: +38(057)7884363, +38(057)7884084

E-mailagrebenikov@ukr.net

Архів номерів з 2005 р. можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Часопис економічних реформ

Часопис економічних реформ

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: висвітлення питань соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки; досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва; досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) (наказ МОН України №1301 від 15.10.2019 р.).

Спеціальності (економічні науки):

051  Економіка
071  Облік і оподаткування
072  Фінанси, банківська справа та страхування
073  Менеджмент
075  Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
232 
Соціальне забезпечення
241 
Готельно-ресторанна справа
281 
Публічне управління та адміністрування

 

ISSN: 2221-8440 (Print)2663-2896 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23547-13387 ПР від 31.08.2018

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. ВернадськогоРеєстру наукових фахових видань України, загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та до відповідних тематичних серій українського реферативного журналу «Джерело».

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; Scientific Indexing Services, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Index Copernicus, Research of BibleGoogle ScholarErihPlus

Статті з 4-го номеру 2018 р. мають DOI від CrossRef

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Національний аерокосмічний університет ім.М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Головний редактор: Калінеску Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор.

Відповідальний редактор: Ліхоносова Ганна Сергіївна, доктор економічних наук, професор.

Адреса редакції: Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, редакція журналу "Часопис економічних реформ"

Телефон: +38057 788 4814.

E-mail: a.likhonosova@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Гуманітарний часопис

Гуманітарний часопис

Випуск цього видання припинений. Публікаціі не приймаються.

Рік заснування: 2004

Галузь та проблематика: широке коло філософських проблем історії та сучасності у галузі гносеології та феноменології, соціальної філософії, антропології та філософії культури.

Збірка включена до Переліку наукових фахових видань України (категорія «В»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) (наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.).

Спеціальність ДАК: філософські науки.

ISSN: 2073-803X (Print), 2663-2357 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8338 від 22.01.2004 р.

Електронну версію збірки включено до Національної бібліотеки України імені В.І. ВернадськогоРеєстру наукових фахових видань України, загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та до відповідних тематичних серій українського реферативного журналу «Джерело».

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat; Index Copernicus; Google Scholar.

Номери та статті з 2018 р. мають DOI від CrossRef

ЗасновникНаціональний аерокосмічний університет ім.М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Головний редакторКопилов Володимир Олександрович, доктор філософських наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Відповідальний секретар: Медведь Олена Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Адреса редакції: Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, каф. 702 (або 701), Головний корпус, гуманітарний факультет.

Телефон: +38(057)7884777, +38(057)7884278.

E-mailV.Kopylov@khai.edu , v.cherniienko@gmail.com.

Архів номерів з 2004 р. можна переглянути ТУТ або ТУТ.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів

Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів

Випуск цього видання припинений. Публікаціі не приймаються.

Рік заснування: 1984.

Галузь та проблематика: проектування та конструювання літальних апаратів (ЛА), їх агрегатів, вузлів та елементів, а також технічних об’єктів, пов’язаних з авіакосмічною технікою; аеродинаміки та динаміки польоту; технології виробництва авіакосмічної техніки; організації виробництва авіакосмічної техніки; забезпечення безпеки та надійності її функціонування; розрахунок агрегатів та конструктивних елементів на міцність, жорсткість, стійкість, утомленість та специфічні впливи середовища експлуатації; авіакосмічного матеріалознавства (традиційних і композитних матеріалів, захисних покриттів і т. д.); нормування та розрахунку зовнішніх впливів на ЛА; розробки інтегрованих систем проектування ЛА.

Збірка включена до Переліку наукових фахових видань України (категорія «В»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) (наказ МОН України №1279 від 6.11.2014 р.).

Спеціальність ДАК: технічні науки.

ISSN: 1818-8052 (Print), 2663-273X (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7344 від 27.05.2003 р.

Електронну версію збірки включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Реєстру наукових фахових видань України, загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та до відповідних тематичних серій українського реферативного журналу «Джерело».

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; Index Copernicus

ЗасновникНаціональний аерокосмічний університет ім.М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Періодичність:  4 рази на рік

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Головний редактор:  Гайдачук Віталій Євгенович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки та техніки України.

Відповідальний секретар: Бетіна Олена Юріївна, канд. техн. наук, ст. викл. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Адреса редакції: Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17,  кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401), редакція збірки наукових праць, кім. 214 УЛК.

Телефон: +380677976981.

E-mailVPPKLA@ukr.net.

Архів номерів з 2009 р. можна переглянути ТУТ або ТУТ.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

SECOND AND FOREIGN LANGUAGE INVESTIGATIONS

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація